OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου μας είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. Η πολιτική μας και οι όροι της εξηγούν πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Η ιστοσελίδα www.epatoys.gr παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες της σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται και συνίσταται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας. Η εταιρεία ΥΙΟΙ Ρ. ΑΚΟΥΑΡΟΝΗ Ο.Ε. δηλώνει στον επισκέπτη ότι λαμβάνει κάθε προβλεπόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα μας παρέχεται από την εταιρεία μας και διατίθεται τόσο σε νομικά πρόσωπα όσο και σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, με τη χρήση της ιστοσελίδας www.epatoys.gr συμφωνείτε ότι δε θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του ιστοτόπου, δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω του ιστοτόπου, δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές κλπ που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία και δεν θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojanhorses, worms, timebombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η ιστοσελίδα www.epatoys.gr και το περιεχόμενο της (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ΥΙΟΙ Ρ. ΑΚΟΥΑΡΟΝΗ Ο.Ε. και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς επίσης η παρουσίαση των παραπάνω στην ιστοσελίδα www.epatoys.gr σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.epatoys.gr με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας www.epatoys.gr ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Με τη χρήση του ιστοτόπου ή χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από εμάς καθώς και με την αποστολή email, συναινείτε και αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους επιμέρους όρους της, καθώς και τη συλλογή πληροφοριών σύμφωνα με αυτούς. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συµφωνεί µε τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδοµένων οφείλει να µη χρησιµοποιεί τις παρεχόµενες από την εν λόγω ιστοσελίδα υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Εταιρεία ΥΙΟΙ Ρ. ΑΚΟΥΑΡΟΝΗ Ο.Ε. δεν εγγυάται για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης του site της ή για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών, κλοπή δεδομένων κλπ.). Η Εταιρεία καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο της στο σύνολό του είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας μας.

Η ιστοσελίδα www.epatoys.gr περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους (hyperlinks) προς άλλες ιστοσελίδες, για τις οποίες δεν φέρει καμιά ευθύνη τόσο για το περιεχόμενό τους όσο και για τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτά ακολουθούν. Ομοίως και για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω άλλων συνδέσμων ή διαφημιστικών banner.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η ιστοσελίδα www.epatoys.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους ή/και κανόνες ή/και τις προϋποθέσεις, που γίνονται μέσω αυτής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας www.epatoys.gr και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση sales@epatoys.gr ή γράψτε μας στη διεύθυνση: ΥΙΟΙ Ρ. ΑΚΟΥΑΡΟΝΗ Ο.Ε. «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΑ», 10Οχλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη Τ.Θ 60604 ή καλέστε μας στα τηλέφωνα 2310.461132, 2310.461958 και 2310.461298.